Pealeht

cropped-rr2.jpg

 

Lugupeetud lastevanemad!

 rod

Olete oodatud õpilaste vanemate üldkoosolekule, mis toimub

8. detsembril 2015.a kell 17.00 kooli aulas.

Koosolekule on kutsutud külalised: vallavanem hr Aivar Surva ja valitsuse liige hariduse, kultuuri ja spordi alal Tiina Kullamä

Päevakava:

  1. Kooli arengukavast aastateks 2016-2020
  2. Lühikokkuvõte 2013/2014 ja 2014/2015 õa
  3. Jõhvi Vene Põhikooli rekonstrueerimisest

17.30 -18.15 võib saada konsultatsiooni aineõpetajatelt lapse õppeedukuse ja käitumise kohta

18.15 – klasside koosolekud