Investeerimine

Investeerimine algajatele

Investeering on arestimine ettevõttesse väärtpabereid või otseselt ettevõtteid soetades eesmärgiga saada täiendavat kasumit või mõjutada ettevõtte, äriühingu tegevust.

Vastavalt investeeringu tähtajale võivad need olla:

 • lühiajaline – kuni 1 aasta;

 • keskmise tähtajaga – 1 kuni 5 aastat;

 • pikaajaline – rohkem kui 5 aastat.

Investeeringuid saab teha mitmel viisil:

 • omafinantseering – täielikult omavahenditest;
 • krediidifinantseerimine – on raha laekumine investeeringuteks laenu või laenu kaudu (praktikas on see meetod kõige levinum);
 • omakapitali finantseerimine on investeeringuteks raha kogumine ettevõtte aktsiate müügi kaudu;
 • liising – selle meetodiga saadakse investeeringuks raha vara pantimisega.

Eesti investeerimisatraktiivsuse peamised tegurid on:

 • riigi madal riigivõlg (üks madalamaid Euroopas)
 • tugev õiguslik raamistik ning sõltumatu ja tõhus kohtusüsteem ning sellest tulenev madal korruptsioonitase
 • stabiilne, prognoositav riigi fiskaal- ja maksupoliitika, kõrge konkurentsivõimeline maksusüsteem Euroopa riikide seas
 • e-riik ja arenenud IT infrastruktuur kõigis majandusharudes
 • ettevõtlusvabaduse ja ärivõimaluste kõrge tase Euroopa Liidus
 • Skandinaavia pangad moodustavad üle 80% Eesti pankade kapitalist, millel on positiivne mõju pangandussüsteemi stabiilsusele
 • ei maksustata ettevõtete korrigeerimata kasumit
 • riigi valitsus allkirjastas topeltmaksustamise vältimise lepingu 60 riigiga.

Eestis ettevõtte ostmise või asutamise eelised:

 • ettevõtte ulatusele pole piiranguid
 • tulusat maksusüsteemi, eriti äritegevuse puhul teiste Euroopa Liidu riikidega
 • 2 päeva jooksul saate luua ja registreerida ettevõtte Eestis
 • Eesti või EL mitteresident võib omada 100% Eesti ettevõtte korporatiivseid õigusi, olla Eesti äriühingu asutaja ja juhatuse liige.
 • madalad pangateenuste hinnad võrreldes teiste ELi riikidega
 • ettevõtte registreerimise korras ei ole põhikapitali moodustamine vajalik.

Investeerimisvõimalused ja kinnisvaraturu eripära riigis

 • Eesti kinnisvaraturg on mõõdukas, kuid üsna dünaamiline
 • investeerimine kinnisvarasse ühisrahastuse või kinnisvara investeerimisfondi kaudu
 • kinnisvara krediteerimise määr Eesti pankades alates 2 %
 • investeeringu/reinvesteerimise maks on 0%
 • enamik projekte ja investeeringuid on koondunud pealinna Tallinna, mille rahvaarv on pikka aega kasvanud ja moodustab 1/3 riigi kogurahvastikust.
 • Eestis on suur nõudlus erinevat tüüpi ärikinnisvara järele, mis aitab kaasa turupakkumiste ja investorite investeerimisvõimaluste kasvule.

Investeerimislaen

Investeerimislaen – laen ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või tehniliseks ümberehitamiseks, sealhulgas projekteerimis- ja kalkulatsioonidokumentatsiooni väljatöötamiseks ja projekti ekspertiisiks, seadmete ostmiseks, ehitus- ja muudeks töödeks, samuti muu põhivara ja sellega seotud osa ostmiseks või rajamiseks. tootmis- ja teenindusrajatiste normaalseks tööks vajaliku käibekapitali.
Investeerimislaene väljastatakse laenuvõtjatele tagasimakse, tasumise, tagatise, kiireloomulisuse ja eesmärgi alusel. Laenuvõtjad vastutavad panga krediidiressursside tõhusa kasutamise eest. Laenutingimuste rikkumise korral rakendatakse nende suhtes majanduslikke meetmeid.

Qualification requirements for the borrower, the initiator of the investment project:

 • The borrower with the rights of a legal person must be properly established and registered in the manner prescribed by law;
 • The financial situation of the borrower should be satisfactory and should not be at risk of bankruptcy or other judicial and non-judicial procedures that may adversely affect the success of the project;
 • Borrowers with a positive credit history have a preferential right to receive investment loans, provided that the project meets the requirements of the Bank’s credit policy;
 • In order to minimize the risks of the Bank in financing investment projects, the minimum share of the borrower’s own funds should be at least 30% of the total cost of the project. If the performance of an investment project on loan repayment is acceptable for the Bank in some cases, on the basis of the permission of the Bank Council, the Credit
 • Commission may make a decision on reducing the share of the borrower’s own funds in the project.